6948131961 Ταβάρι - Μεσοτόπου, Λέσβος biokaxiris@gmail.com